Startpagina

Indig Colors Kinderschmink - Voorwaarden

Homepage
 

Indigo Colors behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Tarieven

 • Alle afgegeven tarieven gelden per 01-01-2020.
 • Alle afgegeven tarieven zijn exclusief 21% btw, materialen, op- en afbouwkosten, reiskosten.
 • Voor opdrachten na 19.00 uur hanteren wij een avondtarief (toeslag van 25%).
 • Voor nationale feestdagen geldt een toeslag van 25% op de schminktarieven.

Offertes, Opdrachtbevestigingen, Facturen, Herinneringen en Aanmaningen

 • Offertes, opdrachtbevestigingen en facturen worden altijd per E-mail verzonden. Indien u deze liever per post ontvangt zullen wij u vanzelfsprekend tegemoet komen hierin.
 • U ontvangt een opdrachtbevestiging nadat Indigo Colors een getekend exemplaar van de toegezonden offerte retour ontvangen heeft.
 • Herinneringen en Aanmaningen worden per E-mail en per post verzonden.

Boeking

 • Indigo Colors hanteert een startboeking vanaf 1,5 uur. Wilt u ons toch boeken voor één uur dan is dat mogelijk, echter het tarief dat u betaalt blijft gelijk aan het tarief dat staat voor 1,5 uur.
 • Een opdracht is officieel geboekt zodra Indigo Colors een getekend exemplaar van de toegezonden offerte of een emailbevestiging retour ontvangen heeft. Een officiële opdrachtbevestiging wordt hierna per email naar de opdrachtgever verzonden.
 • U kunt Indigo Colors boeken via het contactformulier op de website.

Betaling

 • Bedrijven: Binnen 14 dagen (mits anders is afgesproken) na de factuurdatum dient het verschuldigde bedrag bijgeschreven te zijn op rekening van Indigo Colors.
 • Indien de rekening te laat betaald wordt zal de rekening bij een 2e herinnering verhoogd worden met € 15 administratiekosten. Bij een aanmaning wordt de rekening verhoogd met 8% vertragingsrente. Wanneer de rekening na de aanmaning nog niet betaald wordt, zal de zaak uit handen gegeven worden aan een incassobureau. Alle extra kosten die gemaakt worden door dit incassobureau zullen verhaald worden op de opdrachtgever.
 • Particulieren: Het verschuldigde bedrag dient gelijk na de opdracht contant uitbetaald te worden.

Aanbetaling

 • Wanneer: Bij boekingen vanaf 5 uur en bij boekingen van 2 of meer schminkers.
 • Een opdracht is officieel geboekt zodra Indigo Colors een getekend exemplaar van de toegezonden offerte retour ontvangen heeft en 50% van de offerte is voldaan.
 • Bij annulering binnen 2 weken voor de opdracht wordt deze aanbetaling niet terugbetaald

Wachtkosten

 • Wanneer er een boeking gedaan wordt op één dag en de uren niet aansluitend zijn rekenen wij voor de tussenliggende uren wachtkosten.

Reiskosten

 • De reiskosten worden berekend vanaf de woning van de schminker tot aan de
  opgegeven locatie en terug.
 • Reiskosten bedragen € 0,19 per gereden kilometer.
 • De reiskosten worden berekend aan de hand van de gegevens via www.9292ov.nl

Annulering

Voor opdrachten waar geen aanbetaling voor gedaan is geldt het volgende:
Opdrachten kunnen uiteraard worden geannuleerd om wat voor reden dan ook.

Gebeurd dit:

 • Langer dan een maand voor de geboekte datum dan is de annulering
  kosteloos.
 • Binnen 3 weken tot 24 uur voor de geboekte datum rekenen wij 50% van de
  rekeningkosten.
 • Binnen 2 weken tot 24 uur voor de geboekte datum rekenen wij 75% van de
  rekeningskosten.
 • Minder dan 24 uur voor de geboekte datum rekenen wij 100% van de
  rekeningskosten.
 • Indigo Colors behoudt zich het recht om een opdracht te annuleren in geval van b.v. onterechte behandeling, ziekte of een overlijden van een familielid of dierbare. Bij een annulering zal de opdrachtgever telefonisch op de hoogte gebracht worden hiervan. Indigo Colors zal ten alle tijden proberen voor vervanging te zorgen zodat uw evenement toch feestelijk kan verlopen.

Werktijden

 • Indigo Colors hanteert geen vaste tijden, wij zijn 7 dagen per week en op elk tijdstip te boeken voor uw feest.
 • Bij boekingen behouden wij het recht om de 2 uur 5 minuten onze benen te strekken ter voorkoming van rugklachten. Bij een boeking vanaf 5 uur behouden wij het recht om 15 minuten doorbetaald te pauzeren om te lunchen.

Benodigdheden

 • De opdrachtgever zorgt zelf dat er per schminker twee stoelen, een tafel (minstens 1,5 meter), ruim voldoende licht en de mogelijkheid tot het verversen van water aanwezig is.

Algemene voorwaarden opdrachtgever

 • De opdrachtgever verplicht zich in zijn overeenkomst met Indigo Colors afstand te doen van de eigen algemene voorwaarden.
 • Indigo Colors draagt geen bedrijfskleding van andere bedrijven.

Aansprakelijkheid

 • Indigo Colors erkent geen aansprakelijkheid voor letsel of schade aan goederen of personen die wordt veroorzaakt door toedoen van haar activiteiten, tenzij deze wordt veroorzaakt door grove schuld of nalatenschap. De gebruikte materialen zijn hypoallergeen, huidvriendelijk en onschadelijk. Wel is het natuurlijk altijd mogelijk dat gevoelige huidtypes op de schmink reageren. De gebruikte materialen zijn altijd schoon en worden na afloop gereinigd met een desinfecterende zeep.

Privé les Schminken / Workshop Schminken + Glitter Tattoo's

 • Facturen privé les: Facturen dienen na de privé les contant betaald te worden.
 • Facturen workshop: Facturen dienen 3 dagen voor aanvang van de workshop overgemaakt te zijn op rekening van Indigo Colors o.v.v. het factuurnummer.
 • Annulering: Langer dan een maand voor de geboekte datum dan is de annulering kosteloos. Bij annuleringen binnen 2 weken voor de geboekte datum rekenen wij 100 % van de rekeningskosten.
 • Workshops op locatie opdrachtgever: De opdrachtgever dient zelf voor voldoende deelnemers, een geschikte locatie, ruim voldoende tafels en stoelen te zorgen.

Foto's - Copyright

 • Op alle foto's van Indigo Colors zit een copyright. Het is niet toegestaan de foto's of iets van deze website te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Indigo Colors.
 • Tijdens de schminkopdrachten worden er foto's gemaakt van de geschminkte kinderen en volwassenen. Deze foto's worden binnen 2 weken per e-mail, dus geheel gratis, verzonden aan de opdrachtgever. (Dit geldt alleen bij opdrachten waar Ivy Bisoen zelf aanwezig is als schminker)
Indigo Colors - Mercatorstraat 50 d - 1056 RJ Amsterdam - Email: ivy@indigocolors.nl - Mobiel: 06 - 25131235